Basisonderwijs

Het lager- of basisonderwijs vormt voor elke leerling het fundament van zijn of haar verdere schoolse opleiding. De leerling van kortbij opvolgen is in deze fase van zijn of haar leven dan ook uitermate belangrijk om alle kansen te vrijwaren. Een eigen indruk van de ouder(s), een gesprek met de onderwijzer tijdens een oudercontact, de punten op het laatste rapport of eventueel bijkomende testen geven meestal een duidelijk inzicht in de prestaties van de leerling op school.

Als de resultaten tot op heden goed waren, is dat een veelbelovend teken voor het lopende schooljaar en voor de komende studiejaren. Het is echter zo dat een aantal leerlingen moeilijkheden ondervindt met één of meerdere vakken. Soms liggen individuele factoren (bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand, nonchalance, ziekte of een leerstoornis/-probleem) hiervan aan de basis. Soms is de omgeving van een klas met (te) veel leerlingen de oorzaak. De problemen kunnen betrekking hebben op rekenen/wiskunde, Nederlands/Frans, Muzische vorming, Wereldoriëntatie (WO), Leren leren (zelfstandig leren) of sociale vaardigheden, welke allen opgenomen zijn in de eindtermen voor het basisonderwijs.

Indien dergelijke problemen vastgesteld worden, is het een gouden raad om snel te reageren en een toenemende leerachterstand te voorkomen!

Bijleskantoor StudieCo kent de bijlesleerkracht of studiebegeleider in uw regio die het best geschikt is om met dit specifieke doel voor ogen de aangepaste studiebegeleiding en/of vakspecifieke bijsturing te verzorgen. Onze leerkrachten zijn professionelen en werken tijdens elke bijles niet alleen op de concrete (vak)inhoudelijke aspecten maar proberen ook algemene vaardighedenaan te leren. Dit gebeurt onder meer door structureringstechnieken te gebruiken tijdens de lessen en de leerling te helpen om deze technieken onder de knie te krijgen. Zo hebben de bijlessen een positieve invloed op de brede ontwikkeling van de leerling, zelfs voor de vakken die niet inhoudelijk behandeld zijn.

Extra informatie nodig? Aarzel niet om ons vrijblijvend uw vragen te stellen over onze aanpak, tarieven en leraren! Dit kan via het contactformulier op deze website, via info@studieco.be of via het telefoonnummer 0498/103.310.

StudieCo geeft in elk geval spoedig opvolging aan uw vraag. Wij hopen u in de nabije toekomst van dienst te kunnen zijn!