Hoger Onderwijs

Hoger onderwijs: 18+ en de studies lopen niet zoals gepland?

Een bachelor hoger onderwijs en vervolgens eventueel een master behalen betekent een duidelijke breuk met het middelbaar onderwijs. Dit vertaalt zich als volgt:

  • Er is geen of zeer beperkte permanente evaluatie (wekelijks of maandelijks) die als compensatie van de punten van het eindexamen kan dienen. Integendeel zelfs: het enige examen op het einde van de cursus is vaak erop of eronder!
  • De hoeveelheid leerstof per vak is ook veel groter. Het betreft meestal een paar honderd pagina’s die in beperkte of ruime mate door zelfstudie verwerkt moeten worden met als gevolg dat het niet zo evident is om deze leerstof ‘gericht’ te studeren.
  • Het aanspreken van de lesgevers (professoren, docenten, etc.) is niet zo voor de hand liggend als voorheen (bijvoorbeeld omwille van de grootte van de klassen).
  • Er moeten eventueel - parallel aan het studeren van de cursus - ook papers geschreven worden of zelfs een stage doorlopen worden.

Deze overgang is dan ook voor alle studenten een grote aanpassing. Bij sommigen onder hen loopt alles na enige tijd op wieltjes maar voor anderen is het een opgave die meer begeleiding en tijd vraagt. De veronderstelde zelfstandigheid die eigen is aan het studeren op de hogeschool of universiteit is geen evidentie.

In geval van een onzeker gevoel tijdens het volgen van een bepaalde cursus moet een student zich zonder pardon de volgende confronterende vragen durven stellen:

  • Moet ik bepaalde onderdelen uit het middelbaar onderwijs herhalen om een voldoende niveau te behalen om deze cursus tot een goed einde te brengen?
  • Begrijp ik alle onderdelen van de cursus of heb ik extra uitleg en oefeningen nodig bovenop hetgeen door de lesgever is gedoceerd?
  • Kan ik "het-stapje-verder-zetten" dat noodzakelijk is om de verwachte moeilijkheidsgraad van het eindexamen aan te kunnen?
  • Kan ik mijn studiemethode en/of -planning verbeteren om een aantal problemen te voorkomen die zich eerder al voordeden (bijvoorbeeld in een eerste zittijd of tijdens het middelbaar onderwijs)?
  • Welke voorbereiding moet er gebeuren in de maanden en weken vóór "de blok" en de examenperiode (eerste of tweede zittijd) om mijn kansen maximaal te vrijwaren?
  • Hoe start ik met een inhaalbeweging van de leerstof met het oog op examens die al kort genaderd zijn, een tweede zittijd of een eventueel bisjaar?

Bijleskantoor StudieCo zette in het verleden al met succes studenten uit diverse studierichtingen op de goede weg en werkt op een professionele manier mee de antwoorden uit op bovenstaande vragen. Het is in elk geval zo dat, wanneer problemen vastgesteld worden onder het jaar of indien een tweede zittijd zich aandient, snel reageren de boodschap is!

Zowel tijdens de eerste zittijd (examens januari en juni) als tijdens de tweede zittijd staat Bijleskantoor StudieCo paraat. Bijleskantoor StudieCo kent namelijk in de buurt van elke studentencampus (Leuven, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Diepenbeek, Geel, Brugge, Oostende, Mechelen, etc.) gekwalificeerde leerkrachten die de gepaste begeleiding kunnen bieden. Deze personen zijn vakspecialisten zoals licentiaten in diverse richtingen, burgerlijk of industrieel ingenieurs, (toegepast) economisten, graduaten, etc.

Eens het contact gelegd is, werkt de bijlesleerkracht/repetitor de student bij op de punten waar hij of zij problemen kent: het zijn dan ook strikt individuele bijlessen. Deze persoon zal ook optreden als mentor en zorgt ervoor dat het juiste tempo aangehouden wordt in de voorbereidingsperiode.

Extra informatie nodig? Aarzel niet om ons vrijblijvend uw vragen te stellen over onze aanpak, tarieven en leraren. Dit kan via het contactformulier op deze website, via info@studieco.be of via het telefoonnummer 0498/103.310.

StudieCo geeft in elk geval spoedig opvolging aan uw vraag. Wij hopen u in de nabije toekomst van dienst te kunnen zijn!